Konusu
: Lise müfredatının gençleri hayata hazırlamadaki etkinliği tartışma konusudur. Sizin fikriniz nedir?

Bölüm 2(*) eseri okumak için rumuz üzerine tıklayınız.2.a
2.a-1 .......... zaruri 2461
2.a-2 .......... kırmızı 6796
2.a-3 .......... minigezgin 1234
2.a-4 .......... anonimus 3579
2.a-5 .......... yeg 0202


2.b
2.b-1 .......... cetvel 0629
2.b-2 .......... hayalperest 17
2.b-3 .......... karakalem 1783
2.b-4 .......... derya 1805
2.b-5 .......... yaren 9876


2.c
2.c-1 .......... papatya 1996
2.c-2 .......... nükte 0571
2.c-3 .......... kalembaz 1386
2.c-4 .......... deniz yıldızı 2595
2.c-5 .......... yeşil gözlü kız 0154


2.d
2.d-1 .......... özgür kız 4372
2.d-2 .......... japon balığı 1881
2.d-3 .......... uykulu 6778
2.d-4 .......... hayalist 7895
2.d-5 .......... üç nokta 6505


2.e
2.e-1 .......... kalen 9282