Konusu
: Lise müfredatının gençleri hayata hazırlamadaki etkinliği tartışma konusudur. Sizin fikriniz nedir?


Katılım

- Ülkemiz içinde ve dışında, genel lise, teknik veya meslekiamaçlı resmi ve özel liselerde okuyan tüm gençler kişisel olarak, doğrudanbaşvuruda bulunabileceklerdir.
- Eser gönderimi yarışmacının kimlik bilgilerigizlenerek yapılacaktır. Her yarışmacı kendi belirleyeceği 4 haneli sayının başına türkçe takma isim ilavesi ilekişisel rumuz oluşturmalıdır.(örnek : kaptan2562)
- Katılımcıların 2 sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde oluşturacaklarıtürkçe kompozisyon metinleri, her sayfanın alt kısmına elle yazılan rümuzlarıdışında herhangi bir kimlik bilgisi içermemelidir. Basılı metin ile beraber,yarışma eserinin CD ye kayıt edilmiş word dosya formatında kopyası zarfaeklenmelidir.
- Ad/soyad, TC kimlik no, ikametgah adresi, sabit hat telefon,e-posta adresi ve okuduğu lisenin adı /sınıfı içeren kimlik bilgileri ikincizarf içerisine yerleştirilerek kapatılmalı, ön yüzüne rumuz yazılmalıdır.
- Eser ve kimlik zarfları en geç 18 Şubat 2012 gönderi tarihinitaşıyacak şekilde elden, posta veya kurye servisi ile " Attilâ İlhan BilimSanat Kültür Vakfı, Sıraselviler cad. Billurcu sokak No 26 kat 2, Taksim -34433 İstanbul " adresine ulaştırılmalıdır. Şartname dışı başvurulardeğerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön eleme

- Rumuzları ile kapalı tüm eserler, Şubat ayı sonunda “yarisma2012.aibskv.net”adresinden internet’te yayınlanacaktır. Eserlerin vakfımıza varış kayıtıkronolojisi yarışma sıralamasını da oluşturacaktır.
- Ad/soyad, meslek ve telefon no’sunu belirten her gerçek kişi,yaygın olarak kullandığı kişisel e-posta haberleşme adresinden oy gönderebilecektir.Bitiş tarihi 31 Mart 2012 saat 24 olarak tespit edilmiştir.
- Her seçmen tek oy hakkına sahiptir. Mükerrer ve sanal oylartümüyle iptal sonucunu doğuracaktır.
- Her oy toplam 3 değişik eser seçimini kapsayacak şekilde, rumuzve eser başlığı belirtilerek beğenisıralamasında düzenlenmelidir. Az sayıda eser seçimi veya şartname dışı oylargeçersiz sayılacaktır.
- Halk Oylaması Değerlendirme Kurulu oy gönderilerinin seçim listesi /oylama biçimi /e-posta adresi/ gönderi IP no’su vb, seçmene özel teknik verilerinde, herhangi birbenzerlik(kopya) veya tutarsızlık tespit etmesi durumunda doğrudan iptalyetkisine sahiptir. Keza, başkası adına gönderilen oylar ile yetkilikurulun teyit ve/veya açıklamaisteklerine, belirlenen süre içinde cevap alınamıyan tüm oylar otomatik olarakgeçersiz konumuna düşürülecektir.
- Halk oylamasında en fazla puanı toplayan 4 eser, aynı süreçtevakfımız tarafından oluşturulacak ÖnEleme Seçiciler Kurulu’nun belirleyeceği 6 eser ile beraber finale kalmışsayılacaktır. Eser seçimlerinin çakışması durumunda sırasıyla her listeden birsonraki yarışmacı finalistler grubuna dahil edilecektir.

Jüri kararı

- Finale kalan 10 yarışmacı, şahsi yol ve konaklama masraflarıvakfımız tarafından karşılanmak üzere, 2012 Mayıs ayı içerisinde İstanbul’da,Doğan Hızlan / Mehmet Eroğlu / Çolpan İlhan / Gülten Dayıoğlu / ÜlküKaraosmanoğlu / Nursel Duruel / den oluşan jüri önünde görüşmeye davet edilecektir.
-
Ödüller

- Jüri kararı doğrultusunda birinciye 1500TL, ikinciye 1250TL, üçüncüye 1000TLnakit ödül verilecektir.

Not: Seçilen eserlerinkitap olarak basılıp dağıtılması söz konusu olduğu takdirde, yapılacak projesözleşmelerinde yazarların telif hakları konusunda ailelerinden izin alınarakbasım yapılabilecektir.

Geçtiğimiz yarışmalar ile ilgili detaylı bilgilere “ yarisma.aibskv.net ” adresinden ulaşabilirsiniz.
Tanıtımakatkınız için, yarışma şartnamesini www.tilahan.net adresinden de indirerek, çevrenize iletebilirsiniz.